Ansatte

Administrasjon

Vera Bue

Stilling: Daglig leder
484 49 255
post@akebakke.org

Vera er førskolelærer, og ansatt som daglig leder/styrer i 100% stilling. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2012. For tiden 50% sykmeldt.

Victoria Brynildsen

Stilling: Styrer

Victoria jobber på kontoret som styrer 2. Jobbet her siden 2006, som barnehagelærer/pedagogisk leder.

Filiokus

Bente Høye

Stilling: Assistent

Bente er fast ansatt, og er for tiden aktiv i 40% stilling på Filiokus. Hun har jobbet i barnehagen siden 2011.

Bente Aarnes

Stilling: Pedagogisk leder

Bente er førskolelærer, og har 100% fast stilling som pedagogisk leder. Hun har vært i barnehagen siden 2013. Jobber på Filiokus.

Marianne Devay-Foris Rundtom

Stilling: Barnepleier

Marianne er barnepleier, og ansatt i 100% stilling. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2008, og er for tiden på Filiokus.

Tom Møller

Stilling: Vikar

Tom har vært vikar hos oss siden februar 2016, og har tilholdssted for øyeblikket på Filiokus. Pr. nå jobber han 60% som assistent.

Anette Lindberg

Stilling: Barnehagelærer

Anette er ansatt i et vikariat som barnehagelærer på Filiokus, og startet hos oss 1. august 2019.

Maximus

Hege Wolff

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er ansatt i 100% fast stilling. For tiden som pedagogisk leder på Maximus, og startet hos oss i august 2018.

Qendresa Ibriqi

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Qendresa er ansatt i 100% fast stilling som fagarbeider på Maximus. Hun har jobbet i barnehagen siden 2011.

Alf Haakon Lund

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Alf Haakon jobber i 80% stilling som fagarbeider på Maximus. Han har jobbet i barnehagen siden 2008.

Villa Raptus

Joakim Syversen

Stilling: Assistent

Joakim er ansatt i 100% stilling som assistent. Han har vært ansatt i barnehagen siden 2001. Er nå i pappaperm.

Anne Storlien

Stilling: Pedagogisk leder

Anne er førskolelærer og er ansatt i et vikariat som pedagogisk leder på Villa Raptus. Hun startet hos oss 1.august 2019.

Tina Lorentzen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina er ansatt i 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider på Villa Raptus. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2007.

Christina Haugen Sørlie

Stilling: Vikar

Christina er assistentvikar, for tiden på Villa Raptus. Hun har vært tilknyttet oss siden 2018.

Eirin Johanne Rømdahl Hermansen

Stilling: Barnehagelærer

Eirin er ansatt som barnehagelærer på Villa Raptus. Hun har vært ansatt hos oss fra våren 2017.