Ansatte

Administrasjon

Vera Bue

Stilling: Daglig leder
484 49 255
post@akebakke.org

Vera er førskolelærer, og ansatt som daglig leder/styrer i 100% stilling. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2012. For tiden 50% sykmeldt.

Victoria Brynildsen

Stilling: Pedagogisk leder

Victoria er for tiden i mammapermisjon. Jobbet her siden 2006, som førskolelærer/barnehagelærer.

Bente Aarnes

Stilling: Pedagogisk leder

Bente er førskolelærer, og har 100% fast stilling som pedagogisk leder. Hun har vært i barnehagen siden 2013.

Filiokus

Rukije Ibriqi

Stilling: Assistent

Rukije har 20% fast stilling som assistent. Hun har vært tilknyttet barnehagen siden 2012. Hun er for tiden i mammapermisjon.

Bente Høye

Stilling: Assistent

Bente er ansatt i 100% assistentstilling. Hun har jobbet i barnehagen siden 2011. Er for tiden aktiv i 40% stilling på Filiokus.

Bente Aarnes

Stilling: Pedagogisk leder

Bente er førskolelærer, og har 100% fast stilling som pedagogisk leder. Hun har vært i barnehagen siden 2013.

Alf Haakon Lund

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Alf Haakon jobber i 80% stilling som fagarbeider på Filiokus. Han har jobbet i barnehagen siden 2008.

Tom Møller

Stilling: Vikar

Tom har vært vikar hos oss siden februar 2016, og har tilholdssted for øyeblikket på Filiokus. Pr. nå jobber han 60% som assistent.

Julie Kristin Løken Eriksen

Stilling: Barnehagelærer

Julie er ansatt som barnehagelærer i 100% fast stilling, for tiden på Filiokus. Hun ble ansatt høsten 2017.

Maximus

Victoria Brynildsen

Stilling: Pedagogisk leder

Victoria er for tiden i mammapermisjon. Jobbet her siden 2006, som førskolelærer/barnehagelærer.

Tina Lorentzen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina er ansatt i 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider. For tiden konstituert barnehagelærer på Maximus. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2007.

Qendresa Ibriqi

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Qendresa er ansatt i 100% fast stilling som fagarbeider på Maximus. Hun har jobbet i barnehagen siden 2011. For tiden i mammapermisjon.

Marianne Devay-Foris Rundtom

Stilling: Barnepleier

Marianne er barnepleier, og ansatt i 100% stilling. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2008, og er for tiden på Maximus.

Christina Haugen Sørlie

Stilling: Vikar

Christina er assistentvikar, for tiden på Maximus. Hun har vært tilknyttet oss siden 2018.

Hege Gausdal

Stilling: Barnehagelærer

Hege er ansatt i et vikariat som 60% barnehagelærer og 40% pedagogisk leder på Maximus, og startet hos oss nå i august 2018.

Villa Raptus

Joakim Syversen

Stilling: Assistent

Joakim er ansatt i 100% stilling som assistent, for tiden på Villa Raptus. Han har vært ansatt i barnehagen siden 2001.

Christine Furuseth Gimmingsrud

Stilling: Pedagogisk leder

Christine er førskolelærer, og har 100% fast stilling som pedagogisk leder. Hun ble ansatt høsten 2015.

Eirin Johanne Rømdahl Hermansen

Stilling: Barnehagelærer

Eirin er ansatt som pedagog 2 på Villa Raptus. Hun har vært ansatt hos oss fra våren 2017.