Styret i Stiftelsen Åkebakke barnehage

Under finner dere styret i Åkebakke barnehage for året 2017, samt Stiftelsens vedtekter.

Styret består av;

Ågot Aakra - styreleder

Håkan Vik - styremedlem

Janne Brandsgård - styremedlem

Varamedlemmer; Solfrid Børrud og Pia Sønsteby

 

 Vedtekter Stiftelsen Åkebakke barnehage