Film laget av PBL som illustrerer forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager

«Her kommer en viktig melding til deg som har barn i barnehage! Vi sier at en god barndom varer hele livet. Og i Norge er barnehagen en helt sentral del av hverdagen for nesten alle barn. Kan vi da godta at staten forskjellsbehandler disse barna?» Torsdag 19.november arrangerer PBL en felles national markering for å gjøre alle oppmerksomme på hva som skjer med alle de private barnehagene. De protesterer mot forslag om kutt i tilskudd på 600 millioner og systematisk forskjellsbehandlingen av barn i private og kommunale barnehager.