Veileder for FAU og SU i Åkebakke barnehage

Her er lenke til et veiledningshefte for FAU og SU's arbeidsområder i Åkebakke barnehage.