Villa Raptus

Velkommen til Villa Raptus! Dette er avdelingen for de eldste barna i barnehagen, altså de mellom 3 og 6 år. Det en avdeling med 24 plasser og 4 voksne. Vi er 1 pedagogisk leder, en barnehagelærer, 1 fagarbeider og 1 assistent.

Hos oss står barnas lek i fokus! Vi har god tid og få faste planer, noe som gir leken stor plass. De voksnes rolle er å tilrettelegge, oppmuntre og inspirere barna til god lek, både ute og inne.

Vi er en turglad gjeng, og går ofte i skogen til våre ulike faste plasser. Der har vi lavvo, gapahuk og andre fasiliteter.

  

Vi deler ofte barnegruppen inn i mindre grupper, for på den måten sikre at alle skal bli hørt og sett.

Villa Raptus sitt motto er; I Åkebakke barnehage skal alle ha det bra!!!