Visjonen vår

En visjon kan defineres som en fremtidsdrøm, noe som nærmest kan virke uoppnåelig.

 

Vår visjon er;

                              "Barn i dag - verdensborger i morgen!"

Ansatte i barnehage har en stor oppgave i å bidra til en god utvikling for alle barn. Det handler om at vi må tenke over hva som er bra for barna i barnehagen i dag, samtidig som vi forbereder/legger til rette for møtet med en fremtidig verden ulik det vi har sett til nå. I dag utdanner vi til det samfunnet vi er nå, men vi må tenke fremtidsrettet og utdanne til det samfunnet som kommer. Ved å ta denne oppgaven på alvor håper vi å kunne legge forholdene til rette for at alle barn i Åkebakke barnehage skal kunne ha en barndom fylt av gode opplevelser, omsorg, lek, læring og danning. Får vi til det mener vi at alt skal ligge til rette for en oppvoksende generasjon verdensborgere, hvor likeverd, respekt og omsorg for både mennesker, dyr, natur og miljø står sentralt.

Vi har sammenfattet vårt pedagogiske grunnsyn i ett ord;

P   ersonlige grenser

A   nsvarlighet

R   espekt

A   nerkjennelse

S   elvfølelse

O   msorg

L    ek

L    æring

Du kan lese mer om hva vi legger i hvert enkelt punkt i Virksomhetsplanen .