Vedtekter barnehagen

Vedtekter for Åkebakke barnehage;