Søke på barnehageplass

For å søke barnehageplass hos oss må du sende inn søknad via Ås kommune sin Oppvekstportal. Under finner du lenke til denne siden direkte.

Søknadsskjema barnehageplass

 

Åkebakke barnehage er eid og driftes av Stiftelsen Åkebakke barnehage. Barnehagen er tilknyttet NMBU og er plassert på NMBU, Ås. Opptakssøknader rangeres slik;

1. Barn av ansatte ved NMBU

Dersom NMBU-ansattes barn ikke fyller alle plasser gis tilbud om plass til;

2. Barn av ansatte ved barnehagen

3. Studenter ved NMBU

4. Andre søkere bosatt i Ås kommune