Filiokus

Velkommen til Filiokus! Vi er en 2-års avdeling med 12 barn og 4 voksne. Vi er en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en fagarbeider og har en delt assistentstilling.

Vi er opptatt av å gi barna en trygg og god hverdag, fylt med omsorg, lek, mestring, undring, humor og glede. To-åringene er utforskende og utprøvende - de vil gjerne prøve alt og bestemme selv. I alle hverdagssituasjoner prøver vi å legge til rette for at barna skal få "klare selv", og utvikle seg til selvstendige mennesker

Barnehagen har fine turområder i umiddelbar nærhet. Vi har fast turdag på torsdager, men tar gjerne flere turer i løpet av uken. Vi er ofte på turer i skogen, og lager gjerne mat på bål. Naturen er en god arena for motorisk utvikling og sanseopplevelser, og vi tar oss tid til å undre oss sammen med barna over små og store ting de finner i naturen.

    

Vi går også turer på Campus, som har et fantastisk parkområde og en andedam som er veldig spennende å utforske. Denne høsten tok vi livet i andedammen inn på avdelingen. Som et prosjekt ønsket vi å utforske hva som finnes av liv i andedammen, og etter tillatelse fra NMBU gikk vi til andedammen med bøtter og hover, for å ta «livet i dammen» inn i akvariet på avdelingen.

   

Det fysiske miljøet er viktig for barnas utvikling og læring. I år har vi laget et eget atelier hvor vi har fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Vi ønsker hovedsakelig å bruke gjenbruksmaterialer i barnas skapende prosesser. Ved at barna får erfaringer med gjenbruk kan dette bidra til at barna får en begynnende forståelse for en bærekraftig utvikling.