Virksomhetsplan

I virksomhetsplanen finner dere alt av praktiske opplysninger, historikk, pedagogisk grunnsyn osv.