Mobbing

Udir har laget nettside om mobbing.

På denne siden kan barn, foreldre og ansatte i barnehage og skole gå inn å få råd og informasjon i forhold til mobbing.

Dette er et viktig tema å ta tak i allerede i barnehagen. Husk at den som føler seg mobbet er den som sitter med opplevelsen! Det er ikke opp til andre å definere denne opplevelsen.

Sjekk ut sidene her Nullmobbing