Ledige plasser i barnehagen

Vi har for tiden ingen ledige plasser hos oss. Legg gjerne en søknad inn på oss allikevel, da det stadig skjer endringer i løpet av et barnehageår. Vi tilbyr plasser til barn av ansatte og studenter til NMBU. Søknadsinfo finner du på https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Trenger du barnehageplass til barnet ditt? Jobber eller studerer du på NMBU?  Her kan du se litt av hvordan vi har det Åkebakke barnehage .

For å søke går du inn på Oppvekstportalen på Ås kommune sine hjemmesider.