Ledige plasser i barnehagen

Vi har noen ledige plasser for barn født før nov. 2020. Søknadsinfo finner du på https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Trenger du plass til barnet ditt fra august? Jobber eller studerer du på NMBU? Vi får ledige plasser for barn under 3 år (født 2020) fra august 2021. Her kan du se litt av hvordan vi har det Åkebakke barnehage .

For å søke går du inn på Oppvekstportalen på Ås kommune sine hjemmesider.