Kurs på vitensenteret

Torsdag 08.02.18 var alle de ansatte på inspirasjonskveld på fantastiske Vitensenteret i Ås. En lokal flott ressurs som vi håper alle i Ås har besøkt. Vi hygget oss med mat, konkurranser og koding.

Vi tok kontakt med Vitensenteret i høst for å høre hva de kunne tilby av kurs/inspirasjon for oss barnehagehageansatte med bakgrunn i den nye Rammeplan for barnehage som kom i høst.

De var veldig ivrige og inviterte oss derfor ned til lokalene for å prøve og kikke rundt. De har akkurat selv blitt kurset i den nye rammeplanen, som skiller seg særskilt ut fra den gamle med punktene bærekraftig utvikling og økt fokus på realfag. Vi var derfor de første barnehageansatte de møtte med denne nye kunnskapen på plass. 

Vi startet dagen med sansekonkurranse. Vi ble delt inn i lag og skulle samarbeide med å føle og forklare ulike gjenstander, og lukte oss frem til ulike lukter .

Så gikk vi ned i kjelleren for en liten omvisning og informasjon om hva Vitenseteret jobber med og har planer om å fortsette og jobbe med. Barnehagebarn er noe de nå ønsker å fokusere med på, og ønsker å bruke oss (som er nærmeste nabo) til litt samarbeid og "prøvekaniner". Dette vil vi selvfølgelig være med på!

Vi fikk tilslutt prøve oss på programmering av bee-botene. Dette var veldig gøy, og vi fikk de (tilslutt) til å sanke inn flere nektarkort på bordene. 

En veldig engasjert gjeng;) Vi sitter igjen med masse gode ideer og noen tanker om hva vi skal gjøre på vårens foreldremøte!